değişmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Başka bir biçim veya duruma girmek, tahavvül etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yerine başka şey veya kimse gelmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

Örnek / Cümle; "Nöbetteki askerler değişti."

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Karşılıklı alıp vermek, mübadele etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Değiştirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-ğiş-mek