değişme ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Değişmek işi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Değişim. "(Para aracılığı olmaksızın, bir nesnenin dolaysız olarak bir başka nesne ile değiştirilmesi)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "sosyal değişme" "toplumsal değişme" "düz değişmece" "anlam değişmesi" "ses değişmesi"

Hecelenişi / Hecelemesi;
de-ğiş-me