değişken maliyet ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Belirli bir dönem içindeki toplam ham madde, vasıtasız işçilik, enerji tüketimi, fabrika malzemesi, amortisman ve komisyon ögelerinin değişiminden oluşan maliyet

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,ekonomi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-ğiş-ken ma-li-yet