değişken ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Değişme özelliği gösteren, çok değişen, değişebilir, kararsız, değişici, mütehavvil

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Değişik sayı değerleri alabilen nicelik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, matematik"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Cebirde bir denklemin katsayılarına giren değişken nicelik, parametre

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, matematik"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Geometride, bir koninin odağından çıkan dikeyin konikle kesiştiği noktaya kadar olan parçanın uzunluğu, parametre

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir istatistik bütünün belli başlı niteliklerini daha basit ve kısa olarak gösterme olanağı veren ölçülebilir büyüklük, parametre.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "değişken maliyet"

Hecelenişi / Hecelemesi;
de-ğiş-ken