değişke ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Varyant. "(Masal, efsane, bilmece, oyun, gelenek vb. bir metnin, bir eserin, bir olayın aslından az çok ayrılan değişik biçimli olanı)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Her canlıda dış etkilerle ortaya çıkabilen, kalıtımla ilgili olmayan değişiklik, modifikasyon

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,biyoloji"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-ğiş-ke