değişim ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü, değişme

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Para aracılığı olmaksızın, bir nesnenin dolaysız olarak bir başka nesne ile değiştirilmesi, değiş, değişme, değiş tokuş, takas, mübadele, trampa, trok

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Yeni döllerin atalarına tıpatıp benzememesini sağlayan özelliklerin tümü, varyasyon

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, biyoloji"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Rüzgârın yön değiştirmesi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, denizcilik"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir niceliğin birbirinden ayrı değerler alması veya böyle iki değer arasındaki ayrım.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, matematik"

İlişkili birleşik kelimeler; "değişim yönetimi" "hâl değişimi" "hava değişimi" "para değişimi"

Hecelenişi / Hecelemesi;
de-ği-şim