değişiklik önergesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bazı kanun maddelerinin amaca daha uygun olması için Türkiye Büyük Millet Meclisine yapılan öneri, değişiklik teklifi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-ği-şik-lik ö-ner-ge-si