değişiklik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Değişik olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Farklılık. "(Farklı olma durumu)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir bütünün bir bölümünün değişmesiyle ortaya çıkan yeni durum

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Amaca uygun biçime getirmek için yapılan değiştirme, tadil

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "değişiklik önergesi" "değişiklik teklifi" "ağız değişikliği"

Hecelenişi / Hecelemesi;
de-ği-şik-lik