değerli kâğıt ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Üzerinde herhangi bir değer bulunan ve elinde bulunduranın her an yarar sağlayabileceği para

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-ğer-li kâ-ğıt