değerlenmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Değer kazanmak, değeri artmak, değer sağlamak, kıymetlenmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-ğer-len-mek