değerlendirme ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Değerlendirmek işi, kıymetlendirme

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

İletişim organlarında izlenme oranı


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-ğer-len-dir-me