değerlendirilebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Değerlendirilme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-ğer-len-di-ri-le-bil-mek