değerbilirlik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Değerbilir olma durumu, iyilikbilirlik, kadirbilirlik, kadirşinaslık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-ğer-bi-lir-lik