değer kuramı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Değerlerin önem sıralarını ve bu arada en yüksek değeri araştırarak bir değer ölçüsü bildiren felsefe kuramı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,felsefe"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-ğer ku-ra-mı