değer katma ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir paranın değerini altına ve dövize göre yeniden ayarlama, revalüasyon

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,ekonomi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-ğer kat-ma