değeç ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Değişik elektrik çevrimi veya araçları arasında bağlantı kurmaya yarayan ve bir elektromıknatısla uzaktan kumanda edilen çevrim kesici

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,fizik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-ğeç