dazlayan daza düşer kel başlı kıza düşer ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`evleneceği kişiyi seçmekte titizlik gösteren kimse çoğu kez istemediği, beğenmediği biriyle karşılaşır` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
daz-la-yan da-za dü-şer kel baş-lı kıza dü-şer