dazkırlaşmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Doğal olaylar veya insanların etkisiyle yeryüzü bölgesi çıplaklaşmak ve kelleşmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
daz-kır-laş-mak