daye ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dadı. "(Evlerde çocuğa bakan kimse)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Farsça dāye


Hecelenişi / Hecelemesi;
da-ye