ne demek?

Bir kimseye veya zor bir duruma katlanabilme sınırı; takat sınırı

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Ağır koşullarda görev yapan askerin kötü beslenmesi onun kaderi değilse dayanma gücü sınanıyor demekti."

Hecelenişi / Hecelemesi;

da-yan-ma gücü