dayanma gücü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir kimseye veya bir şeye katlanabilme sınırı, takat sınırı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
da-yan-ma gü-cü