dayanma ömrü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir malzemenin kopmasına, kırılmasına ve görevini yapamaz duruma gelmesine kadar göstermiş olduğu direnç, dayanım ömrü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,fizik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
da-yan-ma öm-rü