dayanak noktası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yapılarda bir bölümün ağırlığını taşımaya yarayan öge

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Dayanak

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
da-ya-nak nok-ta-sı