dayanışma ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dayanışmak işi, tesanüt

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir topluluğu oluşturanların duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirlerine karşılıklı bağlanması, tesanüt

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, toplum bilimi"

İlişkili birleşik kelimeler; "toplumsal dayanışma"

Hecelenişi / Hecelemesi;
da-ya-nış-ma