dayanışık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Üyeleri arasında dayanışma bulunan "(millet, topluluk, sınıf vb.)", mütesanit

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
da-ya-nı-şık