dayamsız döşemsiz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yaşamak için gerekli olan nesneler olmayan "(yer)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
da-yam-sız dö-şem-siz