dayaklamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yıkılmaması için bir şeye destek koymak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kapıyı bir destekle arkasından kapamak, sürgülemek


Hecelenişi / Hecelemesi;
da-yak-la-mak