dayızade ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dayı oğlu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Türkçe dayı + Farsça zāde


Hecelenişi / Hecelemesi;
da-yı-za-de