dayılık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dayı olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Dayıya yakışan davranış

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Kayırıcılık

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Kabadayılık, külhanbeylik

Özelliği / Tipi / Türü; "argo"

İlişkili birleşik kelimeler; "kabadayılık"

Hecelenişi / Hecelemesi;
da-yı-lık