davultozu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gerçekleşmesi imkânsız durum

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,argo, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Elde edilmesi imkânsız nesne


Hecelenişi / Hecelemesi;
da-vul-to-zu