davul birinin boynunda tokmak bir başkasının elinde ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`sorumluluk birinde olmasına karşın bir başkasının sözü geçiyor` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
da-vul bi-ri-nin boy-nun-da tok-mak bir baş-ka-sı-nın elin-de