davranabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Davranma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Davranma becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
dav-ra-na-bil-mek