ne demek?

Davranılma ihtimali veya imkânı bulunmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

dav-ra-nı-la-bil-mek