davranış bozukluğu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İnsan davranışlarının ruhsal dengesizlik nedeniyle normal seyrinin dışına çıkması

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,ruh bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dav-ra-nış bo-zuk-lu-ğu