davranış ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, felsefe"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, ruh bilimi"

İlişkili birleşik kelimeler; "davranış bilgisi" "davranış bozukluğu" "takınaklı davranış" "tepkisel davranış" "toplumsal davranış"

Hecelenişi / Hecelemesi;
dav-ra-nış