davlumbaz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dumanı ve kokuları toplayıp bacaya vermeye yarayan çıkıntı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça ṭabl + Farsça -bāz

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yandan çarklı vapurların çarklarını örten yarım daire biçimindeki kapak


Hecelenişi / Hecelemesi;
dav-lum-baz