davetsiz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çağrılmayan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çağrılmaksızın, çağrılmadan

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"


Hecelenişi / Hecelemesi;
da-vet-siz