davet etmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çağırmak. "(herhangi birinin bir yere gelmesini istemek)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Birinin bir şeye uymasını istemek

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Yol açmak

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
da-vet et-mek