dava veya davayı kazanmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

açılan davada haklı veya suçsuz bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "hukuk"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

bir konuda olumlu sonuca ulaşmak

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

ülküsü gerçekleşmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
da-va ve-ya da-va-yı ka-zan-mak