dasit ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kuvarslı diyorit birleşiminde olan bir sızıntı kütlesi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,jeoloji"

kelimesinin kökeni; Fransızca dacite


Hecelenişi / Hecelemesi;
da-sit