darmadağın olmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

dağınık ve karışık duruma gelmek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

kötü bir biçimde dövülmek

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dar-ma-da-ğın ol-mak