darlaştırabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Darlaştırma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Darlaştırmaya gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
dar-laş-tı-ra-bil-mek