darbe yapmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Örgütlü bir biçimde silah zoruyla baskı kurularak veya seçim dışındaki demokratik usulleri kötüye kullanarak mevcut hükûmeti istifa ettirmek veya rejimi değiştirecek biçimde yönetimi devirmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
dar-be yap-mak