darbe veya darbeyi yemek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

gücü sarsılmak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

kötü, olumsuz bir duruma maruz kalmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
dar-be ve-ya dar-be-yi ye-mek