darasız ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Darası alınmamış

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Darası alınmadan

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"


Hecelenişi / Hecelemesi;
da-ra-sız