daraltmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dar duruma getirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Sayıca azaltmak

İlişkili birleşik kelimeler; "damardaraltan"

Hecelenişi / Hecelemesi;
da-ralt-mak