daraltıcı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Boruların çaplarını daraltmakta kullanılan bağlantı parçası

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
da-ral-tı-cı