daralmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dar duruma gelmek, küçülmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Azalmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Zayıflamak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Güçleşmek, zorlaşmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,mecaz"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Başı dara gelmek, bunalmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,mecaz"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Sıkışmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
da-ral-mak