dara ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kabıyla birlikte tartılan bir nesnenin kabının ağırlığı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; İtalyanca tara

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Terazide dengeyi sağlamak için hafif gelen kefeye ağırlık olarak konulan taş, demir, çivi vb., abra

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

İçinde yük taşınan aracın boş durumdaki ağırlığı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
da-ra