dar zaman ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çok kısa bir süre, dar vakit

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Zorluk, üzüntü, sıkıntı ve yokluk içinde geçen süre, dar vakit

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dar za-man