dar görüşlü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yeni ve değişik görüşleri benimsemeyen, anlayış göstermeyen "(kimse)", kısa görüşlü

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dar gö-rüş-lü